2022.12.02
Wstąp do SKPS

Stowarzyszenie Kibiców Pogoni Szczecin – Portowcy ogłasza nieustanny nabór nowych członków, chcących włączyć się aktywnie w działania w szeregach SKPS na rzecz dobra Pogoni Szczecin oraz jej kibiców. Osoba, która chce stać się członkiem, musi dokładnie zapoznać się ze statutem, a następnie dokładnie wypełnić deklarację członkowską.

Po wypełnieniu i podpisaniu pobranej deklaracji ze strony www.portowcy.org , należy ją wysłać pocztą na adres siedziby Stowarzyszenia lub dostarczyć osobiście. Decyzje o przyjęciu kandydata, dokonuje Zarząd w drodze uchwały.


Warunki:

  • ukończony 18 rok życia,
  • poprawne wypełnienie deklaracji członkowskiej,
  • uiszczenie składki: 50 złotych z góry za rok.

Składki wpłacać można na konto Stowarzyszenia:


ING Bank Śląski
Odział w Szczecinie
Nr konta 80 1050 1559 1000 0023 5476 0239

 

Więcej informacji o członkostwie, prawach i obowiązkach znajduje się w statucie. Zachęcamy do zapoznania się z nim oraz zapraszamy do członkostwa w Stowarzyszeniu Kibiców Pogoni Szczecin Portowcy!

 

Pobierz deklarację

 

PDF